Lading

tested and approved

Sørg for at du alltid har muligheten til å få ladet telefonen når du er på tur.