Bærekraft

Hekta På Tur er svært opptatt at vi skal levere fra oss en bedre og grønnere klode enn den vi ble født inn i. Derfor arbeider vi kontinuerlig for en mer bærekraftig handel, og gjør det vi kan for å redusere det miljømessige fotavtrykket vår virksomhet gir fra seg.

Totalt så står tekstilindustrien for 8 % (FN rapport 2019) av menneskeskapt CO2 i verden. Derfor vil vi ikke ha utpregede motemerker som endrer farger og kolleksjon hvert år i vårt sortiment. Vi ønsker at du kjøper gode varer som har lang holdbarhet og som gir deg glede/nytte i mange år. Vi oppfordrer våre kunder til å vedlikeholde og reparere produktene sine, og vil alltid arbeide aktivt for å skaffe reservedeler. Bruk – Vedlikehold – Bruk – Reparer – Bruk er noe vi oppfordrer sterkt til. Godt brukt turutstyr er heldigvis i ferd med å bli mote.

1. Produksjon

HPT stiller høye krav til sine produsenter og de må dokumentere sine rutiner innen utslipp, resirkulering, materialvalg og arbeidsforhold. Samt deres planer for å redusere sine miljøavtrykk fremover. Vi har bl.a. vært pådriver for at flere av våre store internasjonale leverandører kutter ut plast inneremballasje.


2. Transport

Vi samarbeider med samtlige av våre transportører for å redusere utslipp. Bl.a. stiller vi krav til utslippsfri dør til dør leveranse i de 4 største byene i Norge, og vi har mesteparten av vårt gods på Klimanøytrale sendinger.


3. Emballasje

Vi er avhengig av å beskytte varene våre godt når de sendes ut, det verste vi kan gjøre er å ødelegge varer under transport – det er det minst bærekraftige alternativet. Vi bruker mye tid på å finne mer miljøvennlige måter å emballere godset vårt på. I den forbindelse så samarbeider vi tett med vår emballasje produsent NorEngros om å teste ut papirposer og poser av annet nedbrytbart materiell.


4. Bruktmarked

Våre produkter har lang levetid, og vi ønsker ikke at du kjøper noe nytt før ting er helt utslitt. Da er det bedre om du selger det du har, eller gir det bort. Derfor lanserte vi i 2019 vårt eget bruktmarked hvor våre kunder gratis kan legge ut brukt friluftsutstyr. Vi jobber aktivt med å markedsføre vårt bruktmarked.


5. Returer

Ehandels bransjens store hodebry er returer. Det er ikke bærekraftig i lengden at så store deler av det som handles returneres. For å redusere returer vil vi aktivt arbeide for hele tiden å ha så korrekt produktbeskrivelse som mulig, samt gode størrelses guider. Er man i tvil om størrelse eller produkt så oppfordrer vi alle våre kunder til å kontakte oss på tlf, mail eller chat for å få gode råd. Vi oppfordrer også til aldri å kjøpe ting som du ikke vet at du trenger. Kunder som har ekstremt høy returandel, risikerer å bli stengt ute fra siden vår.


6. Egenhåndtering og eget forbruk

HPT har avtale med Ragn Sells om retur og resirkulering av papp, plast og tre. Vi sorterer alt søppel ned til minste detalj for å få vårt restavfall ned til et minimum. HPT varmer opp og kjøler hele bygget med et topp moderne jordvarme anlegg og har kun LED belysning i hele anlegget. Vårt strømforbruk er på ca 80 000 KW/t pr år – på et anlegg som er på mer enn 4200 m2.


7. Hekta På Tur Fondet

HPT vil dele ut 10 x kr 10 000.- hvert år til organisasjoner, velforeninger og idrettslag som ønsker å bidra til en renere kystlinje og natur, med spesielt søkelys på plastforsøpling. Fondet kan også støtte personer og bedrifter med gode ideer for å redusere forsøpling av vår kystlinje, samt gjenvinning av avfall. Sjekk her om du/dere kan søke etter midler.