Bærekraft

Hekta På Tur AS er svært opptatt at vi skal levere fra oss en bedre og grønnere klode enn den vi ble født inn i. Derfor arbeider vi kontinuerlig for en mer bærekraftig handel, og gjør det vi kan for å redusere det miljømessige fotavtrykket vår virksomhet gir fra seg.

Totalt så står tekstilindustrien for 8 % (FN rapport 2019) av menneskeskapt CO2 i verden. Derfor vil vi ikke ha utpregede motemerker som endrer farger og kolleksjon hvert år i vårt sortiment. Vi ønsker at du kjøper gode varer som har lang holdbarhet og som gir deg glede/nytte i mange år. Vi oppfordrer våre kunder til å vedlikeholde og reparere produktene sine, og vil alltid arbeide aktivt for å skaffe reservedeler. Bruk – Vedlikehold – Bruk – Reparer – Bruk er noe vi oppfordrer sterkt til. Godt brukt turutstyr er heldigvis i ferd med å bli mote.

1. Produksjon

HPT stiller høye krav til sine produsenter og de må dokumentere sine rutiner innen utslipp, resirkulering, materialvalg og arbeidsforhold. Samt deres planer for å redusere sine miljøavtrykk fremover. Vi har bl.a. vært pådriver for at flere av våre store internasjonale leverandører kutter ut plast inneremballasje.


2. Transport

Vi samarbeider med samtlige av våre transportører for å redusere utslipp. Bl.a. stiller vi krav til utslippsfri dør til dør leveranse i de 4 største byene i Norge, og vi har mesteparten av vårt gods på Klimanøytrale sendinger.


3. Emballasje

Vi er avhengig av å beskytte varene våre godt når de sendes ut, det verste vi kan gjøre er å ødelegge varer under transport – det er det minst bærekraftige alternativet. Vi bruker mye tid på å finne mer miljøvennlige måter å emballere godset vårt på. I den forbindelse så samarbeider vi tett med vår emballasje produsent NorEngros om å teste ut papirposer og poser av annet nedbrytbart materiell.


4. Bruktmarked

Våre produkter har lang levetid, og vi ønsker ikke at du kjøper noe nytt før ting er helt utslitt. Da er det bedre om du selger det du har, eller gir det bort. Derfor lanserte vi i 2019 vårt eget bruktmarked hvor våre kunder gratis kan legge ut brukt friluftsutstyr. Vi jobber aktivt med å markedsføre vårt bruktmarked.


5. Returer

Ehandels bransjens store hodebry er returer. Det er ikke bærekraftig i lengden at så store deler av det som handles returneres. For å redusere returer vil vi aktivt arbeide for hele tiden å ha så korrekt produktbeskrivelse som mulig, samt gode størrelses guider. Er man i tvil om størrelse eller produkt så oppfordrer vi alle våre kunder til å kontakte oss på tlf, mail eller chat for å få gode råd. Vi oppfordrer også til aldri å kjøpe ting som du ikke vet at du trenger. Kunder som har ekstremt høy returandel, risikerer å bli stengt ute fra siden vår.


6. Egenhåndtering og eget forbruk

HPT har avtale med Ragn Sells om retur og resirkulering av papp, plast og tre. Vi sorterer alt søppel ned til minste detalj for å få vårt restavfall ned til et minimum. HPT varmer opp og kjøler hele bygget med et topp moderne jordvarme anlegg og har kun LED belysning i hele anlegget. Vårt strømforbruk er på ca 80 000 KW/t pr år – på et anlegg som er på mer enn 4200 m2.

I 2023 monterte vi solcelleanlegg fra Terra Solar både på tak og fasade får å dekke store deler av eget forbruk.


Åpenhetsloven

Hekta På Tur AS skal aktivt jobbe for å fremme grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av våre varer.

Hekta På Tur AS krever også at samtlige produsenter arbeider aktivt for å redusere miljø belastningen, og hele tiden arbeide for å optimalisere en bærekraftig produksjon, være seg råvarebruk, emballering og selve produksjonen. Vi arbeider også aktivt for at råvarene i våre produkter enten er resirkulerte eller er gjenvinnbare.  Vi ønsker også at våre produsenter i størst mulig grad bruker fornybar energi som sol energi, vind og vannkraft.

Hekta På Tur AS kjøper ingen varer i Russland eller Belarus.

Før kontraktsinngåelse må våre produsenter kunne dokumentere og signere for følgende:

- Ingen ansatte under 16 år.

- Samtlige ansatte har normal/tariff lønn i samsvar med landets lover.

- Alle ansatte har rett på ferie i henhold til landets ferielov.

- Alle ansatte har tilgang på normale sanitære forhold.

- Alle ansatte har tilgang på lunsjrom og lunsjpause.

- Normal arbeidstid er ikke mer enn 45 timer pr uke.

- Hvordan de kontrollere/stiller krav til sine underleverandører.

- Avfall sorteres og gjenvinnes.

- Antall kW strømforbruk pr år, og hvilke tiltak som er planlagt eller iverksatt for å redusere forbruket og/eller benytte seg av fornybar energi.

- Dokumentasjon på bedriften miljøpåvirkning være seg utslipp og hva de gjør for å redusere dette.

- At plastemballering reduseres til et minimum og andel resirkulert plast.

- Plan for å bruke mer resirkulert/gjenvinnbart materiale.

- Dun produksjon er etisk og er i henhold til EDFA standard eller tilsvarende.

- Forslag til tiltak på hvordan vi sammen kan bidra til anstendige arbeidsforhold og et mer bærekraftig miljø.

- Produsenten må også godkjenne at vi kan gjennomføre uanmeldte kontroller på besvarelsen.

Ved skriftlig henvendelse kan Hekta På Tur AS dokumentere svarene fra de forskjellige produsentene, produsentens navn vil da være anonymisert. Hekta På Tur AS forplikter seg til å svare på slike henvendelser innen 3 uker. Dette gjelder for produkter som vi har produksjonsansvaret for.  For andre produkter henviser vi til norsk importør eller agent.