Hekta På Tur Fondet

VI ØNSKER EN RENERE NATUR!

Vi elsker naturen og Norge, men på mange av våre utallige turer rundt omkring i Norge har vi dessverre blitt sjokkert over spesielt plastforsøplingen langs kysten.

På enkelte kajakkturer har vi knapt klart å komme i land grunnet plastforsøpling.

Dette ønsker vi å hjelpe til med og har derfor opprettet vårt eget Hekta På Tur Fond!

Vi ønsker å motivere og hjelpe organisasjoner, lag og foreninger til å ta i et tak for å få naturen renere.

Bli med oss i kampen mot plastforurensning!

10 bidrag a kr 10 000,- hvert år

Vi ønsker å gi inntil 10 bidrag i året a kr 10 000,-. Dette ønsker vi å gjøre i 10 år fremover.

Hvem kan søke?

Vi ønsker å støtte lokalt engasjement slik som idrettsklubber, organisasjoner, velforeninger osv som ønsker hjelp til kostnader knyttet til plukking av plastsøppel, slik som containerleie, transport, utstyr osv.

Personer og bedrifter med gode ideer til hvordan plastforsøpling kan reduseres eller nytenkning innen gjenvinning av avfall kan også søke.

Små skala prosjekter skal prioriteres og bidraget skal ikke dekke eventuelle lønnskostnader.

Hvordan søke?

Tildeling skjer løpende

 

Om Hekta På Tur Fondet

- Fondets oppgave er å bidra til en renere kystlinje og natur med spesielt søkelys på plastforsøpling.

- Fondet er en Non Profit organisasjon og skal selv dekke alle sine kostnader.

- Fondets inntekter kommer fra Pondius Holding AS (Hovedaksjonær i Hekta På Tur), andre virksomheter uten kommersielle intensjoner kan også vurderes som bidragsytere.

- Fondet er tiltenkt en 10 års horisont, men tiltakene skal evalueres hvert 2 år.

- Fondet skal søke å støtte lokalt engasjement (idrettsklubber, velforeninger osv) og ideer med bidrag til direkte kostnader som container leie, transport, utstyr osv til plukking av plastsøppel. Små skala prosjekter skal prioriteres. Evnt lønnskostnader skal ikke dekkes.

- Fondet kan også støtte personer og bedrifter med gode ideer for å redusere forsøpling av vår kystlinje, samt gjenvinding av avfall.

- Fondet skal markedsføre seg mot potensielle mottakere gjennom www.hektapatur.no – Hekta På Tur skal gjøre dette kostnadsfritt.

- Fondets mål er å gi inntil 10 bidrag i året a kr 10 000.- - beløpende utbetales mot faktura med underbilag. Underbilag skal minimum tilsvare beløpet som tildeles.