Navigasjon

tested and approved

Vær beredt på turen! ta med kart over området du skal gå i, samt kompass.