Strømeng

Samekniven har dype røtter i samisk kultur og deres levesett. Tiden og utrustningen har endret seg, men samekniven har fortsatt en urokkelig posisjon som universalredskap.

Våre samekniver produseres av Knivsmed Strømeng i Karasjok, som i seks generasjoner har produsert, videreført og perfeksjonert den stolte tradisjonen med produksjon av samekniver. De velkjente Strømeng-knivene kan brukes til både jakt og fiske, og kan være et godt alternativ til en øks eller sag på tur.

Samekniven - kniven som aldri svikter!